Pts

1 2 3 4 5
Serhii Kubrak 9 5 12 17 12
Vladyslav Volokhov 11 11 10 15 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Volokhov
 • Score After Game 2 - 5-11
 • Game 1 - Vladyslav Volokhov won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Serhii Kubrak
 • Game 3 Race to 5 - Serhii Kubrak
 • Game 3 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 3 Race to 9 - Serhii Kubrak
 • Score After Game 3 - 12-10
 • Game 2 - Vladyslav Volokhov won 5-11
 • Game 4 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 4 Race to 5 - Serhii Kubrak
 • Game 4 Race to 7 - Serhii Kubrak
 • Game 4 Race to 9 - Serhii Kubrak
 • Score After Game 4 - 17-15
 • Game 3 - Serhii Kubrak won 12-10
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 5 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 7 - Vladyslav Volokhov
 • Game 5 Race to 9 - Serhii Kubrak
 • Score After Game 5 - 12-10
 • Game 5 - Serhii Kubrak won 12-10