Pts

1 2 3
Dmitriy Yurkov 7 4 6
Dmitriy Ptitsyn 11 11 11