Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Shalgorodskiy 11 11 9 9 11
Dmitriy Gavran 9 5 11 11 5