Pts

1 2 3 4 5
Sergey Korobeynik 11 6 8 11 4
Pavel Plyushch 9 11 11 9 11