Pts

1 2 3 4
Nazarii Hrytsyienko 6 8 11 4
Dmitriy Vahta 11 11 3 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 3 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 2 - Dmytro Vakhta won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 4 - 4-11
 • Game 4 - Dmytro Vakhta won 4-11