Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Shalgorodskiy 11 11 6 8 11
Rafael Rafikov 6 7 11 11 7