Pts

1 2 3 4 5
Pavel Vshivkov 8 7 11 11 7
Oleg Melkov 11 11 8 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Melkov
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Melkov
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Oleg Melkov won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Pavel Vshivkov
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Melkov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Melkov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Melkov
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Oleg Melkov won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Pavel Vshivkov
 • Game 3 Race to 5 - Pavel Vshivkov
 • Game 3 Race to 7 - Pavel Vshivkov
 • Game 3 Race to 9 - Pavel Vshivkov
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Oleg Melkov won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Melkov
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Melkov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Melkov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Melkov
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 3 - Pavel Vshivkov won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Oleg Melkov
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Melkov
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Melkov
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Melkov
 • Score After Game 5 - 7-11
 • Game 5 - Oleg Melkov won 7-11