Pts

1 2 3 4
Dmitriy Derevinskiy 11 11 9 11
Bogdan Omelchuk 9 9 11 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Bogdan Omelchuk
 • Game 1 Race to 5 - Bogdan Omelchuk
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Dmytro Derevinskyi won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 5 - Bogdan Omelchuk
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Dmytro Derevinskyi won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Bogdan Omelchuk
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Dmytro Derevinskyi won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 5 - Bogdan Omelchuk
 • Game 4 Race to 7 - Bogdan Omelchuk
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 4 - Dmytro Derevinskyi won 11-8