Pts

1 2 3 4 5
Evgeniy Voytenko 11 6 8 11 10
Bohdan Havryliuk 7 11 11 2 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Bohdan Havryliuk
 • Game 1 Race to 5 - Yaroslav Voitenko
 • Game 1 Race to 7 - Yaroslav Voitenko
 • Game 1 Race to 9 - Yaroslav Voitenko
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Yaroslav Voitenko won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Bohdan Havryliuk
 • Game 2 Race to 5 - Bohdan Havryliuk
 • Game 2 Race to 7 - Bohdan Havryliuk
 • Game 2 Race to 9 - Bohdan Havryliuk
 • Score After Game 2 - 6-11
 • Game 1 - Yaroslav Voitenko won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Bohdan Havryliuk
 • Game 3 Race to 5 - Yaroslav Voitenko
 • Game 3 Race to 7 - Bohdan Havryliuk
 • Game 3 Race to 9 - Bohdan Havryliuk
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Bohdan Havryliuk won 6-11
 • Game 4 Race to 3 - Yaroslav Voitenko
 • Game 4 Race to 5 - Yaroslav Voitenko
 • Game 4 Race to 7 - Yaroslav Voitenko
 • Game 4 Race to 9 - Yaroslav Voitenko
 • Score After Game 4 - 11-2
 • Game 3 - Bohdan Havryliuk won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Bohdan Havryliuk
 • Game 5 Race to 5 - Bohdan Havryliuk
 • Game 5 Race to 7 - Bohdan Havryliuk
 • Game 5 Race to 9 - Bohdan Havryliuk
 • Score After Game 5 - 10-12
 • Game 5 - Bohdan Havryliuk won 10-12