Pts

1 2 3
Vladimir Chornobab 8 11 10
Mikhail Mosyuk 11 13 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 1 Race to 5 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 1 Race to 7 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 1 Race to 9 - Mykhailo Mosiuk
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Mykhailo Mosiuk won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 2 Race to 5 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 2 Race to 7 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 2 Race to 9 - Mykhailo Mosiuk
 • Score After Game 2 - 11-13
 • Game 1 - Mykhailo Mosiuk won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Chornobab
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Chornobab
 • Game 3 Race to 7 - Mykhailo Mosiuk
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Chornobab
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 3 - Mykhailo Mosiuk won 10-12