Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Chornobab 10 8 11 11 8
Oleksandr Ivashkin 12 11 3 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Chornobab
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Chornobab
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Chornobab
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Chornobab
 • Score After Game 1 - 10-12
 • Game 1 - Oleksandr Ivashkin won 10-12
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Chornobab
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Ivashkin
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Ivashkin
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Ivashkin
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Oleksandr Ivashkin won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Chornobab
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Chornobab
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Chornobab
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Chornobab
 • Score After Game 3 - 11-3
 • Game 2 - Oleksandr Ivashkin won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Chornobab
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Chornobab
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Chornobab
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Chornobab
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Volodymyr Chornobab won 11-3
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Chornobab
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Chornobab
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Chornobab
 • Game 5 Race to 9 - Oleksandr Ivashkin
 • Score After Game 5 - 8-11
 • Game 5 - Oleksandr Ivashkin won 8-11