Pts

1 2 3 4 5
Oleg Shagarov 7 11 11 10 9
Aleksandr Volkov 11 7 9 12 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 1 Race to 5 - Aleksandr Volkov
 • Game 1 Race to 7 - Aleksandr Volkov
 • Game 1 Race to 9 - Aleksandr Volkov
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Aleksandr Volkov won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Volkov
 • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Volkov
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Aleksandr Volkov won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 3 - 11-9
 • Game 2 - Oleg Shagarov won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Volkov
 • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Volkov
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Shagarov
 • Score After Game 4 - 10-12
 • Game 3 - Oleg Shagarov won 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Oleg Shagarov
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Shagarov
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Shagarov
 • Game 5 Race to 9 - Aleksandr Volkov
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Aleksandr Volkov won 9-11