Pts

1 2 3 4 5
Andrey Kovrikov 11 10 11 6 11
Oleksii Naplokov 8 12 7 11 8