Pts

1 2 3 4 5
Nikolay Ozhiganov 4 13 11 12 11
Nikolay Gulevskiy 11 15 8 10 7