Pts

1 2 3 4 5
Nazar Danilyuk 11 8 7 11 11
Vasily Verbyany 7 11 11 8 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Danyliuk
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Danyliuk
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Danyliuk
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Danyliuk
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Nazarii Danyliuk won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Vasyl Verbianyi
 • Game 2 Race to 5 - Vasyl Verbianyi
 • Game 2 Race to 7 - Vasyl Verbianyi
 • Game 2 Race to 9 - Vasyl Verbianyi
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Nazarii Danyliuk won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Nazarii Danyliuk
 • Game 3 Race to 5 - Vasyl Verbianyi
 • Game 3 Race to 7 - Nazarii Danyliuk
 • Game 3 Race to 9 - Vasyl Verbianyi
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Vasyl Verbianyi won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Nazarii Danyliuk
 • Game 4 Race to 5 - Vasyl Verbianyi
 • Game 4 Race to 7 - Nazarii Danyliuk
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Danyliuk
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Vasyl Verbianyi won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Vasyl Verbianyi
 • Game 5 Race to 5 - Nazarii Danyliuk
 • Game 5 Race to 7 - Nazarii Danyliuk
 • Game 5 Race to 9 - Nazarii Danyliuk
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Nazarii Danyliuk won 11-7