Pts

1 2 3 4 5
Vasily Verbyany 9 11 11 5 9
Vasiliy Kushnyr 11 7 7 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vasyl Verbianyi
 • Game 1 Race to 5 - Vasyl Verbianyi
 • Game 1 Race to 7 - Vasyl Verbianyi
 • Game 1 Race to 9 - Vasyl Kushnir
 • Score After Game 1 - 9-11
 • Game 1 - Vasyl Kushnir won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Vasyl Verbianyi
 • Game 2 Race to 5 - Vasyl Verbianyi
 • Game 2 Race to 7 - Vasyl Verbianyi
 • Game 2 Race to 9 - Vasyl Verbianyi
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Vasyl Kushnir won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Vasyl Verbianyi
 • Game 3 Race to 5 - Vasyl Verbianyi
 • Game 3 Race to 7 - Vasyl Verbianyi
 • Game 3 Race to 9 - Vasyl Verbianyi
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 2 - Vasyl Verbianyi won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Vasyl Kushnir
 • Game 4 Race to 5 - Vasyl Kushnir
 • Game 4 Race to 7 - Vasyl Kushnir
 • Game 4 Race to 9 - Vasyl Kushnir
 • Score After Game 4 - 5-11
 • Game 3 - Vasyl Verbianyi won 11-7
 • Game 5 Race to 3 - Vasyl Kushnir
 • Game 5 Race to 5 - Vasyl Kushnir
 • Game 5 Race to 7 - Vasyl Verbianyi
 • Game 5 Race to 9 - Vasyl Verbianyi
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Vasyl Kushnir won 9-11