Pts

1 2 3 4 5
Tyinchtyik Turabekov 11 11 7 6 11
Nikolay Zhurba 9 7 11 11 3

Events

 • Game 1 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 1 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 1 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 1 Race to 9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 1 - Tyinchtyik Turabekov won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 2 Race to 5 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 2 Race to 7 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 2 Race to 9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Tyinchtyik Turabekov won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Nikolay Zhurba
 • Game 3 Race to 5 - Nikolay Zhurba
 • Game 3 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 3 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Tyinchtyik Turabekov won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 4 Race to 5 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 4 Race to 7 - Nikolay Zhurba
 • Game 4 Race to 9 - Nikolay Zhurba
 • Score After Game 4 - 6-11
 • Game 3 - Nikolay Zhurba won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 5 Race to 5 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 5 Race to 7 - Tyinchtyik Turabekov
 • Game 5 Race to 9 - Tyinchtyik Turabekov
 • Score After Game 5 - 11-3
 • Game 5 - Tyinchtyik Turabekov won 11-3