Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Derevinskiy 11 8 10 11 11
Vitaliy Solovey 6 11 12 4 3

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 1 - Dmytro Derevinskyi won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Vitalii Solovei
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 2 Race to 9 - Vitalii Solovei
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Dmytro Derevinskyi won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 3 Race to 5 - Vitalii Solovei
 • Game 3 Race to 7 - Vitalii Solovei
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 3 - 10-12
 • Game 2 - Vitalii Solovei won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 4 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 4 - 11-4
 • Game 3 - Vitalii Solovei won 10-12
 • Game 5 Race to 3 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 5 Race to 5 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 5 Race to 7 - Dmytro Derevinskyi
 • Game 5 Race to 9 - Dmytro Derevinskyi
 • Score After Game 5 - 11-3
 • Game 5 - Dmytro Derevinskyi won 11-3