Pts

1 2 3 4 5
Igor Chernetskiy 11 6 11 7 11
Nikolay Ozhiganov 4 11 5 11 9