Pts

1 2 3 4
Vitaliy Gusev 11 6 11 11
Nikolay Gulevskiy 7 11 7 3