Pts

1 2 3 4
Gennadiy Yurchenko 11 4 11 11
Oleksii Naplokov 9 11 9 7