Pts

1 2 3 4 5
Igor Poletaev 6 10 11 11 5
Sergey Khomutov 11 12 8 7 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Homutov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Homutov
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Sergey Homutov won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 2 Race to 7 - Igor Poletaev
 • Game 2 Race to 9 - Igor Poletaev
 • Score After Game 2 - 10-12
 • Game 1 - Sergey Homutov won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 3 Race to 5 - Igor Poletaev
 • Game 3 Race to 7 - Igor Poletaev
 • Game 3 Race to 9 - Igor Poletaev
 • Score After Game 3 - 11-8
 • Game 2 - Sergey Homutov won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Igor Poletaev
 • Game 4 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Homutov
 • Game 4 Race to 9 - Igor Poletaev
 • Score After Game 4 - 11-7
 • Game 3 - Igor Poletaev won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Sergey Homutov
 • Game 5 Race to 5 - Sergey Homutov
 • Game 5 Race to 7 - Sergey Homutov
 • Game 5 Race to 9 - Sergey Homutov
 • Score After Game 5 - 5-11
 • Game 5 - Sergey Homutov won 5-11