Pts

1 2 3
Valery Petukhov 8 8 9
Vladyslav Batenko 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Batenko
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Batenko
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Batenko
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Batenko
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 1 - Vladyslav Batenko won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Batenko
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Batenko
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Batenko
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Batenko
 • Score After Game 2 - 8-11
 • Game 1 - Vladyslav Batenko won 8-11
 • Game 3 Race to 3 - Vladyslav Batenko
 • Game 3 Race to 5 - Vladyslav Batenko
 • Game 3 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Batenko
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 3 - Vladyslav Batenko won 9-11