Pts

1 2 3 4
Nikolay Ozhiganov 11 13 8 10
Vitaliy Gusev 9 15 11 12