Pts

1 2 3 4
Sergey Zavinskiy 8 11 11 11
Kirill Deynega 11 9 8 7