Pts

1 2 3 4 5
Gennadiy Yurchenko 11 6 7 11 11
Andrey Kovrikov 7 11 11 7 6