Pts

1 2 3 4 5
Maksym Balakiriev 7 14 7 11 11
Aleksandr Shapoval 11 12 11 8 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Maksym Balakiriev
 • Game 1 Race to 5 - Maksym Balakiriev
 • Game 1 Race to 7 - Maksym Balakiriev
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Shapoval
 • Score After Game 1 - 7-11
 • Game 1 - Oleksandr Shapoval won 7-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Shapoval
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Shapoval
 • Game 2 Race to 7 - Maksym Balakiriev
 • Game 2 Race to 9 - Maksym Balakiriev
 • Score After Game 2 - 14-12
 • Game 1 - Oleksandr Shapoval won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Maksym Balakiriev
 • Game 3 Race to 5 - Maksym Balakiriev
 • Game 3 Race to 7 - Maksym Balakiriev
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Shapoval
 • Score After Game 3 - 7-11
 • Game 2 - Maksym Balakiriev won 14-12
 • Game 4 Race to 3 - Maksym Balakiriev
 • Game 4 Race to 5 - Maksym Balakiriev
 • Game 4 Race to 7 - Maksym Balakiriev
 • Game 4 Race to 9 - Maksym Balakiriev
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 3 - Oleksandr Shapoval won 7-11
 • Game 5 Race to 3 - Maksym Balakiriev
 • Game 5 Race to 5 - Maksym Balakiriev
 • Game 5 Race to 7 - Maksym Balakiriev
 • Game 5 Race to 9 - Maksym Balakiriev
 • Score After Game 5 - 11-5
 • Game 5 - Maksym Balakiriev won 11-5