Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Malashevsky 11 9 14 7 9
Oleg Shevchuk 7 11 12 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Malashevsky
 • Game 1 Race to 5 - Vladimir Malashevsky
 • Game 1 Race to 7 - Vladimir Malashevsky
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Malashevsky
 • Score After Game 1 - 11-7
 • Game 1 - Vladimir Malashevsky won 11-7
 • Game 2 Race to 3 - Vladimir Malashevsky
 • Game 2 Race to 5 - Vladimir Malashevsky
 • Game 2 Race to 7 - Vladimir Malashevsky
 • Game 2 Race to 9 - Vladimir Malashevsky
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 1 - Vladimir Malashevsky won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Shevchuk
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Shevchuk
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Shevchuk
 • Game 3 Race to 9 - Vladimir Malashevsky
 • Score After Game 3 - 14-12
 • Game 2 - Oleg Shevchuk won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Vladimir Malashevsky
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Shevchuk
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Shevchuk
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Shevchuk
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 3 - Vladimir Malashevsky won 14-12
 • Game 5 Race to 3 - Oleg Shevchuk
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Shevchuk
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Shevchuk
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Shevchuk