Pts

1 2 3 4 5
Oleg Gavrylyuk 11 11 9 9 9
Oleg Shevchuk 5 6 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Gavrylyuk
 • Score After Game 1 - 11-5
 • Game 1 - Oleg Gavrylyuk won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Gavrylyuk
 • Score After Game 2 - 11-6
 • Game 1 - Oleg Gavrylyuk won 11-5
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Shevchuk
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Shevchuk
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 3 Race to 9 - Oleg Gavrylyuk
 • Score After Game 3 - 9-11
 • Game 2 - Oleg Gavrylyuk won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Shevchuk
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Shevchuk
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Gavrylyuk
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 3 - Oleg Shevchuk won 9-11
 • Game 5 Race to 3 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Shevchuk
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Gavrylyuk
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Shevchuk
 • Score After Game 5 - 9-11
 • Game 5 - Oleg Shevchuk won 9-11