Pts

1 2 3 4 5
Mykolay Treschetka 11 7 4 11 11
Vladimir Malashevsky 4 11 11 4 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladimir Malashevsky
 • Game 1 Race to 5 - Mykola Treshchetka
 • Game 1 Race to 7 - Mykola Treshchetka
 • Game 1 Race to 9 - Mykola Treshchetka
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Mykola Treshchetka won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Treshchetka
 • Game 2 Race to 5 - Vladimir Malashevsky
 • Game 2 Race to 7 - Vladimir Malashevsky
 • Game 2 Race to 9 - Vladimir Malashevsky
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Mykola Treshchetka won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Mykola Treshchetka
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Malashevsky
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Malashevsky
 • Game 3 Race to 9 - Vladimir Malashevsky
 • Score After Game 3 - 4-11
 • Game 2 - Vladimir Malashevsky won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Treshchetka
 • Game 4 Race to 5 - Mykola Treshchetka
 • Game 4 Race to 7 - Mykola Treshchetka
 • Game 4 Race to 9 - Mykola Treshchetka
 • Score After Game 4 - 11-4
 • Game 3 - Vladimir Malashevsky won 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Vladimir Malashevsky
 • Game 5 Race to 5 - Mykola Treshchetka
 • Game 5 Race to 7 - Mykola Treshchetka
 • Game 5 Race to 9 - Mykola Treshchetka
 • Score After Game 5 - 11-5