Pts

1 2 3 4
Elena Taranik 11 9 10 8
Viktoriya Zaytseva 8 11 12 11