Pts

1 2 3 4 5
Yuliya Orobinskaya 14 9 9 11 11
Diana Rafikova 12 11 11 3 7