Pts

1 2 3 4
Valery Petukhov 21 11 11 11
Stanislav Stelmashchuk 23 4 7 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Stanislav Stelmashchuk
 • Game 1 Race to 5 - Stanislav Stelmashchuk
 • Game 1 Race to 7 - Stanislav Stelmashchuk
 • Game 1 Race to 9 - Stanislav Stelmashchuk
 • Score After Game 1 - 21-23
 • Game 1 - Stanislav Stelmashchuk won 21-23
 • Game 2 Race to 3 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 Race to 5 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 2 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Score After Game 2 - 11-4
 • Game 1 - Stanislav Stelmashchuk won 21-23
 • Game 3 Race to 3 - Stanislav Stelmashchuk
 • Game 3 Race to 5 - Stanislav Stelmashchuk
 • Game 3 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 3 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Score After Game 3 - 11-7
 • Game 2 - Valeriy Petukhov won 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 Race to 5 - Stanislav Stelmashchuk
 • Game 4 Race to 7 - Valeriy Petukhov
 • Game 4 Race to 9 - Valeriy Petukhov
 • Score After Game 4 - 11-8
 • Game 4 - Valeriy Petukhov won 11-8