Pts

1 2 3 4 5
Alina Stefaniuk 11 6 6 11 11
Viktoriya Guseva 4 11 11 6 5