Pts

1 2 3
Vitaly Khorolsky 3 4 7
Yuriy Novikov 11 11 11