Pts

1 2 3
Yan Zakharov 6 3 7
Oleg Saenko 11 11 11