Pts

1 2 3 4
Sergey Kalenik 11 11 8 11
Yuriy Novikov 6 9 11 5