Pts

1 2 3 4 5
Nazarii Sydorak 13 11 9 11 8
Vasyl Aksenin 15 3 11 5 11