Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Melnykov 5 11 11 13 14
Leonid Dynaburg 11 8 5 15 12

Events

 • Game 1 Race to 3 - Leonid Dynaburg
 • Game 1 Race to 5 - Leonid Dynaburg
 • Game 1 Race to 7 - Leonid Dynaburg
 • Game 1 Race to 9 - Leonid Dynaburg
 • Score After Game 1 - 5-11
 • Game 1 - Leonid Dynaburg won 5-11
 • Game 2 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Leonid Dynaburg won 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 3 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 3 - 11-5
 • Game 2 - Volodymyr Melnykov won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 5 - Leonid Dynaburg
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Melnykov
 • Score After Game 4 - 13-15
 • Game 3 - Volodymyr Melnykov won 11-5
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Melnykov
 • Game 5 Race to 9 - Leonid Dynaburg
 • Score After Game 5 - 14-12
 • Game 5 - Volodymyr Melnykov won 14-12