Pts

1 2 3
Viktoriya Zaytseva 10 5 9
Yuliya Orobinskaya 12 11 11