Pts

1 2 3 4
Igor Chernetskiy 11 5 11 11
Vladislav Kovalenko 8 11 8 3