Pts

1 2 3 4
Elena Taranik 4 13 5 6
Viktoriya Zaytseva 11 11 11 11