Pts

1 2 3 4
Aleksandr Volkov 5 11 11 11
Victor Golyanov 11 9 5 7

Events

  • Game 1 Race to 3 - Viktor Goljanov
  • Game 1 Race to 5 - Viktor Goljanov
  • Game 1 Race to 7 - Viktor Goljanov
  • Game 1 Race to 9 - Viktor Goljanov
  • Score After Game 1 - 5-11
  • Game 1 - Viktor Goljanov won 5-11
  • Game 2 Race to 3 - Aleksandr Volkov
  • Game 2 Race to 5 - Aleksandr Volkov
  • Game 2 Race to 7 - Aleksandr Volkov
  • Game 2 Race to 9 - Aleksandr Volkov
  • Score After Game 2 - 11-9
  • Game 1 - Viktor Goljanov won 5-11
  • Game 3 Race to 3 - Aleksandr Volkov
  • Game 3 Race to 5 - Aleksandr Volkov
  • Game 3 Race to 7 - Aleksandr Volkov
  • Game 3 Race to 9 - Aleksandr Volkov
  • Score After Game 3 - 11-5
  • Game 2 - Aleksandr Volkov won 11-9
  • Game 4 Race to 3 - Aleksandr Volkov
  • Game 4 Race to 5 - Aleksandr Volkov
  • Game 4 Race to 7 - Aleksandr Volkov
  • Game 4 Race to 9 - Aleksandr Volkov
  • Score After Game 4 - 11-7
  • Game 4 - Aleksandr Volkov won 11-7