Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Mishchenko 11 11 6 9 12
Dmitry Merzlikin 2 2 11 11 10

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 1 - 11-2
 • Game 1 - Vladyslav Mishchenko won 11-2
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Score After Game 2 - 11-2
 • Game 1 - Vladyslav Mishchenko won 11-2
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Merzlikin
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Merzlikin
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Merzlikin
 • Game 3 Race to 9 - Dmitry Merzlikin
 • Score After Game 3 - 6-11
 • Game 2 - Vladyslav Mishchenko won 11-2
 • Game 4 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 4 Race to 9 - Dmitry Merzlikin
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 3 - Dmitry Merzlikin won 6-11
 • Game 5 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 5 Race to 9 - Dmitry Merzlikin
 • Score After Game 5 - 12-10
 • Game 5 - Vladyslav Mishchenko won 12-10