Pts

1 2 3 4 5
Diana Rafikova 12 3 6 11 11
Yuliya Orobinskaya 10 11 11 7 5