Pts

1 2 3
Vladyslav Ivanchatenko 11 11 11
Tymur Kozenkov 6 9 9