Pts

1 2 3
Sergey Pisklov 3 9 8
Igor Chernetskiy 11 11 11