Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Vahta 6 11 11 8 11
Nazarii Hrytsyienko 11 9 6 11 5

Events

 • Game 1 Race to 3 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 7 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 1 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Nazarii Hrytsyienko won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 1 - Nazarii Hrytsyienko won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 2 - Dmytro Vakhta won 11-9
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 5 - Nazarii Hrytsyienko
 • Game 4 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 9 - Nazarii Hrytsyienko
 • Score After Game 4 - 9-11
 • Game 3 - Dmytro Vakhta won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 5 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 5 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 5 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 5 - 11-5
 • Game 5 - Dmytro Vakhta won 11-5