Pts

1 2 3 4 5
Andrey Scherinskiy 11 5 11 4 12
Mykola Lytvynenko 5 11 7 11 10