Pts

1 2 3
Svitlana Ogarenko 8 6 9
Anastasiya Gavelya 11 11 11